Ebeco vyroba

EBECO výroba

 

Kontakt

EBECO, s. r. o.
Závodná 958
027 43 Nižná
tel: +421 907 803 512
info@ebeco-predaj.sk
www.facebook.com/ebecovoziky/

TOVAR V AKCII

naša cena 552,00 EUR
naša cena 660,00 EUR

Ako prihlásiť vozík
Postup pri prihlásení prípojného vozidla

Všetky potrebné dokumenty na prihlásenie vozíka obdržíte pri osobnom prevzatí, alebo doručení vozíka.

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (tu si ju možete stiahnuť) (musí byť vo formáte A3)
  • osvedčenie o evidencii (Technický preukaz) a COC dokument  - Dostanete od nás -
  • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra - Dostanete od nás -
  • povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla( pzp ) –potvrdenie, alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Musíte si vybaviť pred prihlásením -
  • platný doklad totožnosti
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
  • kolok( kolky) v hodnote 49,5 € [33 € za prihlásenie a TEČ 16,50 €].
  • pre viacej informacií kliknite na  http://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla
MjNlM