Ebeco vyroba

EBECO výroba

 

Kontakt

EBECO, s. r. o.
Závodná 958
027 43 Nižná
tel: +421 907 801 602
info@ebeco-predaj.sk
www.facebook.com/ebecovoziky/

TOVAR V AKCII


Ako prihlásiť vozík
Postup pri prihlásení prípojného vozidla

Všetky potrebné dokumenty na prihlásenie vozíka obdržíte pri osobnom prevzatí, alebo doručení vozíka.

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (tu si ju možete stiahnuť) (musí byť vo formáte A3)
  • osvedčenie o evidencii (Technický preukaz) a COC dokument  - Dostanete od nás -
  • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra - Dostanete od nás -
  • povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla( pzp ) –potvrdenie, alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Musíte si vybaviť pred prihlásením -
  • platný doklad totožnosti
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
  • kolok( kolky) v hodnote 49,5 € [33 € za prihlásenie a TEČ 16,50 €].
  • pre viacej informacií kliknite na  http://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla
Mzc4N